Mångfaldens förskola

Vad är det som i grunden bidrar till en mer jämlik förskola för alla barn? Och hur når man dit? Anniqa Sandell Rings föreläsning på Skolledarkongressen 2022 lyfter fram praktiknära forskning om likvärdighet, andraspråks- och flerspråkighetsutveckling samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan.

I dagens förskola finns många barn med ett annat modersmål än svenska. Att ge små barn, oavsett bakgrund, möjlighet att utveckla ett rikt första- och andraspråk är en förutsättning för likvärdighet och en viktig del av förskolans uppdrag.

Andraspråksutveckling och flerspråkighet är ämnet för Anniqa Sandell Rings föreläsning på Skolledarkongressen. Hon menar att det är viktigt att skilja på tankemässig kunskap och språkkunskap i arbetet med flerspråkiga barn. Alla barn har erfarenheter och kunskaper med sig, även de som inte kan uttrycka dem på det svenska språket.

– Det är lätt hänt att vi sänker ribban och förväntningarna på flerspråkiga barn, och då sänker vi nivån för lärandet också. Att få rätt stöd till en välutvecklad svenska är livsviktigt. Samtidigt har alla barn rätt att få vidareutveckla sitt modersmål.

Läs mer om Anniqa Sandell Ring >>

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev