Stora Skolledarpriset till Malmörektorn Nina Svensson

Stora Skolledarpriset 2022 tilldelas Nina Svensson på Mellersta Förstadsskolan i Malmö, “en ledare som inte drar sig för att anta svåra utmaningar”, enligt juryns motivering.

Nordiska Skolledarkongressen inleddes traditionsenligt med utdelning av Stora Skolledarpriset på 100.000 kr. Vinnare blev Nina Svensson, rektor för årskurs 7–9 på Mellersta Förstadsskolan i Malmö. Priset delades ut av Josefine Fälth, Sveriges Elevkårer, och Chiara Bergmark, Elevernas Riksförbund.

Nominerade till priset var även Camilla Simonsson, Eskilstuna, och Elinor Kennerö Tonner, Huddinge.

Juryns motivering:

“Nina är en ledare som inte drar sig för att anta svåra utmaningar. Hon har förmågan att, genom envist och tålmodigt arbete, få verksamheter att präglas av stabilitet, systematik och transparens. I en vardag som utmärks av stor mångfald lyckas hon sätta rutiner som skapar trygghet och ger de bästa förutsättningarna för lärande och trivsel.

Tillsammans med sin personal har hon skapat en stark förbättringskultur där såväl vetenskap och beprövad erfarenhet som nytänkande har sin givna plats. Framtiden kommer sannolikt med fortsatta utmaningar, men med det systematiska arbetssätt som Nina etablerat står hennes skola väl rustad även för dessa.”

Om Stora Skolledarpriset

Stora Skolledarpriset är Sveriges största pris till en skolledare i förskola och skola och delas ut vartannat år i samband med Nordiska Skolledarkongressen. Prissumman är 100.000 kronor. Priset inrättades 2016 på initiativ av Sveriges Skolledarförbund. I juryn finns förutom Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Kommuner och regioner, SKR, Lärarnas riksförbund, Friskolornas riksförbund, Studentlitteratur, Sveriges Elevkårer och Elevernas Riksförbund.

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev