Så kan skolan bidra till ungas välbefinnande

Den psykiska ohälsan är en av vår tids största samhällsutmaningar, och det är de unga som drabbas hårdast. En av de mest kritiska orsakerna misstänks vara ett förändrat skolsystem. Psykologen Siri Helle kommer under Nordiska Skolledarkongressen lyfta varför undervisning i psykisk hälsa borde vara en större del av läroplanen.

Psykisk ohälsa bland unga ökar kraftigt i Sverige. Varje vecka tar i genomsnitt tre unga personer livet av sig, samtidigt som varannan 15-åring lider av återkommande psykiska besvär. Ett sämre fungerande helhetskoncept i skolan i kombination med en allt mer konkurrenskraftig arbetsmarknad bedöms enligt Folkhälsomyndigheten vara en bidragande faktor. Psykologen Siri Helle förklarar:

– Svårigheter med att klara skolan ökar risken för psykisk ohälsa och kan dessutom bidra till att fördjupa redan befintliga utmaningar. Båda delarna är väldigt allvarliga och kostar dessutom enorma summor pengar för samhället.

Föreslår skolundervisning i psykisk hälsa
Under Nordiska Skolledarkongressen deltar Siri Helle i panelsamtalet Dansa för livet och kommer bland annat att föreslå vad skolledare kan göra för att bidra till att bromsa den nedåtgående trenden. Som grundare och talesperson för kampanjen Psykisk hälsa på schemat föreslår hon skolundervisning i psykisk hälsa. En åtgärd som med rätt förutsättningar har visat sig vara relativt enkel, och framför allt väldigt effektiv. Kampanjen stöttas av 31 ideella organisationer, bland annat Bris, Sveriges Elevkårer och Tim Bergling Foundation.

– Under panelsamtalet vill jag understryka att undervisning i psykisk hälsa borde vara lika självklart som att undervisa om fysisk och sexuell hälsa. Det är kunskaper som angår alla och som många har nytta av livet ut. I Finland har det varit en del av hälsoundervisningen sedan 2004 och det är hög tid att Sverige tar efter, förklarar Helle.

Dans som förebyggande åtgärd
Polhemskolan i Lund är ett framgångsrikt exempel på hur man på ett kreativt sätt kan integrera undervisning i psykisk hälsa i läroplanen. Med läraren Erik Allard i spetsen har de startat projektet Dansa för livet, ett initiativ som syftar till att bryta stigmat kring och förebygga psykisk ohälsa med hjälp av dans. Varje år genomför eleverna en manifestation i form av en koreografi på Suicidpreventiva dagen. Detta kombinerat med lektioner i psykisk hälsa har skapa en trygg skolmiljö där eleverna får goda kunskaper om vad man behöver för att må bra.

– Polhemskolan är ett lysande exempel på hur man kan arbeta med ungas psykiska hälsa. Manifestationen främjar en känsla av samhörighet och social inkludering, samtidigt som kunskaperna ökar elevernas välbefinnande, säger Siri Helle och fortsätter:

– Dessutom har projekt som Dansa för livet potential att skapa en gynnsam och produktiv skolmiljö, där eleverna får verktygen att hantera olika psykiska utmaningar. Det kan i sin tur leda till bättre prestationer och ökat inflytande över sina liv.

Skolledares ansvar för fortbildning
För att lyckas integrera psykisk hälsa i skolundervisningen understryker Siri Helle vikten av adekvat fortbildning för lärare, någonting hon menar att skolledare runt om i landet står ansvariga för att möjliggöra.

– Framgångsrik skolundervisning i psykisk hälsa är en investering i en hållbar framtid för såväl de unga som samhället i stort. På Polhemskolan har man fått tag i de rätta verktygen, och för att främja ett jämlikt skolsystem bör fler skolor också få det, säger Siri Helle.

Nordiska Skolledarkongressen 2024
Under Nordiska Skolledarkongressen 2024 kommer Siri Helle att fördjupa sig i vad undervisning i psykisk hälsa faktiskt innebär. Med hjälp av goda exempel och handfasta tips vill hon inspirera skolledare runt om i landet att ta steget och investera i ungas psykiska hälsa och välbefinnande.

– Jag vill att de som besöker mässan och panelsamtalet tar med sig att det handlar om helt vanlig hälsoundervisning, vad människor behöver för att må bra och vilka faktorer som påverkar det. Sedan vill jag självklart dela med mig av tips och inspiration till hur man som skola kommer igång med ett sådant arbete, säger Siri Helle.

Siri Helle deltar tillsammans med Erik Allard, gymnasielärare Polhemskolan Lund, och Embla Persson, ordförande för Sveriges Elevkårer, i panelsamtalet Dansa för livet den 20 mars, 11.45-12.30. Samtalet leds av Alexandra Björnsson, projektledare på Tim Bergling Foundation.

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev