Hur påverkar digitaliseringen det svenska skolsystemet?

Under Nordiska Skolledarkongressen 2024 djupdyker journalisten och författaren Andreas Ekström i hur den digitala revolutionen påverkar skolan och undervisningen, idag och i framtiden.
– Det bästa vi kan göra just nu är att testa oss fram, learn by doing. Vårt eget lärande är fundamentalt för att över huvud taget kunna lära våra barn någonting.

Andreas Ekström är författare och journalist som har skrivit flera böcker om digitalisering och artificiell intelligens (AI). Han har länge granskat den digitala revolutionens påverkan på samhället, och lyfter under Nordiska Skolledarkongressen den snabba utvecklingens potentiella möjligheter och utmaningar för skolan.

– Det finns många möjligheter med AI. Det öppnar bland annat upp för nya, innovativa undervisningsmetoder som kan vara ovärderliga för både lärare och elever, förklarar Andreas Ekström och fortsätter:

– Risken med en så snabb digital utveckling är dock att vi kan få en övertro till den och börjar behandla AI som en ersättare snarare än ett komplement till dagens system.

Relevant utbildning och vägledande nyckelpersoner
Under Nordiska Skolledarkongressen vill Andreas Ekström understryka att vi ännu befinner oss i en digital inlärningsprocess, som vi bör vara ytterst ödmjuka inför. För att lyckas med en framgångsrik integrering av digitala verktyg i skolan tror han att en framåtlutad, nyfiken och proaktiv inställning är direkt avgörande.

– Vi står inför begynnelsen av en ny era, en tid av ständigt lärande. För att upprätthålla en hög standard i det svenska skolsystemet är det avgörande att som skolledare investera i relevant utbildning för pedagoger, och även identifiera nyckelpersoner som kan vägleda dem genom dessa förändringar, säger Andreas Ekström.

Uppmuntrar till en varierad utbildningsstrategi
Trots att Ekström främjar användningen av digitala verktyg, varnar han för risken att fatta överilade beslut som kan äventyra skolsystemets effektivitet och funktionalitet. Därför betonar han vikten av eftertänksamhet och en varierad utbildningsstrategi som kombinerar användande av digitala och manuella verktyg.

– Undervisningens mål är att främja kunskapsöverföring. Därför är det av yttersta vikt att välja de metoder som är mest anpassade för varje specifikt ändamål, snarare än de som är mest underhållande. För att lyckas med det måste pedagoger fullt ut förstå syftet med alla sina verktyg och kunna avgöra när AI kan fungera som komplement eller inte, förklarar Andreas Ekström.

Nordiska Skolledarkongressen 2024
Under Nordiska Skolledarkongressen bjuder Andreas Ekström på en framtidsspaning om digitaliseringens och AI:s påverkan på samhället, skolan och utbildningen. Han djupdyker i dagens utveckling och öppnar upp för nyanserade diskussioner, med förhoppning om att väcka nya, spännande frågor att vrida och vända på tillsammans med publiken.

– Jag hoppas att de som lyssnar på min föreläsning inte söker de rätta svaren och strategierna för att navigera i den digitala revolutionen, för de har jag inte. Jag vill snarare inspirera till nya insikter och svåra frågor att bolla tillsammans, säger Andreas Ekström och avslutar:

– Det bästa vi kan göra just nu är att testa oss fram, learn by doing. Vårt eget lärande är fundamentalt för att över huvud taget kunna lära våra barn någonting, och därför måste vi själva experimentera med dessa verktyg för att förstå hur de kan bidra med kunskapsöverföring. Det vill jag att publiken tar med sig från föreläsningen.

Andreas Ekström medverkar i seminariet Organisk intelligens den 20 mars.

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev