Göteborgsrektorn Anders Wallin vinner Stora Skolledarpriset

Stora Skolledarpriset 2024 tilldelas Göteborgsrektorn Anders Wallin, “en stabil och professionell ledare som över tid gjort stora insatser för såväl sina egna verksamheter som för skolledarprofessionen generellt”, som det heter i juryns motivering.

Nordiska Skolledarkongressen 2024 inleddes idag med utdelning av Stora Skolledarpriset på 100.000 kr. Vinnare blev Anders Wallin, rektor för grundskolorna Elyseum, Johannebergsskolan och Gustaviskolan i Göteborg. Priset delades ut av Embla Persson, Sveriges Elevkårer, och Maja Sjögren, Elevernas riksförbund.

Nominerade till priset var också Annica Tengbom Ödén, rektor på Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm, och Maria Hahne, rektor på Luleå gymnasieskola.

Juryns motivering:

“Anders Wallin har en stark förankring i läroplanens värdegrund och tron på alla människors lika värde och alla elevers rätt till utbildning. Hans verksamheter visar goda läranderesultat vilket blev särskilt tydligt då flera av de elever som kom till landet i samband med flyktingkrisen lyckades få betyg i alla ämnen i årskurs 6. Anders arbetar strategiskt för en stark vetenskaplig bas bl.a. genom att prioritera lektorstjänster. Alla medarbetare uppmuntras att delta i forskningsprojekt eller andra satsningar och att sprida ny kunskap inom organisationen. Anders bygger systematiskt ledarkompetens hos sina anställda och coachar de som vill mot egna karriärer som skolledare.

Anders är en stabil och professionell ledare som över tid gjort stora insatser för såväl sina egna verksamheter som för skolledarprofessionen generellt genom ett uthålligt förbättringsarbete med utbildningskvaliteten i fokus.”

Om Stora Skolledarpriset:

Med Stora Skolledarpriset uppmärksammas skolledarnas avgörande betydelse för barns och elevers utveckling och lärande i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Priset syftar till att lyfta vikten av ledarskap och skapa intresse för och bidra till ett framgångsrikt ledarskap.

Bakom priset står Sveriges Skolledare tillsammans med samarbetspartners som också deltar i juryarbetet: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Studentlitteratur, Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Friskolornas riksförbund, Elevernas riksförbund och Sveriges Elevkårer.

Priset är på 100.000 kr och delas ut vartannat år i samband med Nordiska Skolledarkongressen.

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev