1 550 skolledare på samma plats

En unik möjlighet att träffa dem om du ställer ut på kongressen

En unik möjlighet att träffa dem om du ställer ut på kongressen

Har du produkter och tjänster som skolorna behöver?

På Nordiska Skolledarkongressen får du en unik möjlighet att träffa 1 400 skolledare.
I samband med kongressen arrangeras en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Under registrering, kaffepauser och luncher har du som utställare möjlighet att träffa de viktigaste beslutsfattarna inom skola och utbildning samlade på ett och samma ställe.
Luncher och kaffe till kongressdeltagarna serveras i utställningshallen och alla pauser är väl tilltagna för att ge gott om tid för kontakter.

Vem besöker Nordiska Skolledarkongressen?
Kongressen riktar sig till rektorer, skolchefer, förskolechefer, förvaltningschefer, skolpolitiker, forskare, representanter för myndigheter och organisationer inom skolområdet och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling.

Vilka ställer ut?
Utställningen består av ett 60-tal utställande företag som representerar allt från litteratur/läromedel, fortbildning, ledarskapsutveckling, juridik, IT/digitala verktyg, elevhälsa, bemanning, inredning, organisationer, myndigheter, etc.

Har du produkter eller tjänster som kan göra skolans verksamhet ännu bättre?
Välkommen att ställa ut på Nordiska Skolledarkongressen i mars 2020!

Frågor?
Kontakta Pernilla Ahlqwist, säljare utställningen
tel: 031-708 80 62
e-post: pernilla.ahlqwist@svenskamassan.se

eller

Valentina Arvidsson
Tel: 031-708 84 12
e-post: va@skolledarkongressen.se

Mässfakta 2018
Antal dagar: 2
Antal utställare: 64
Kongressdeltagare: 1.550