1 400 skolledare på samma plats

En unik möjlighet att träffa dem om du ställer ut på kongressen

Boka monter

En unik möjlighet att träffa dem om du ställer ut på kongressen

Boka monter

Har du produkter och tjänster som skolorna behöver?

På Nordiska Skolledarkongressen får du en unik möjlighet att träffa 1 400 skolledare.
I samband med kongressen arrangeras en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Under registrering, kaffepauser och luncher har du som utställare möjlighet att träffa de viktigaste beslutsfattarna inom skola och utbildning samlade på ett och samma ställe.
Luncher och kaffe till kongressdeltagarna serveras i utställningshallen och alla pauser är väl tilltagna för att ge gott om tid för kontakter.

Vem besöker Nordiska Skolledarkongressen?
Kongressen riktar sig till rektorer, skolchefer, förvaltningschefer, skolpolitiker forskare, representanter för myndigheter och organisationer inom skolområdet och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling.

Vilka ställer ut?
Utställningen består av ett 50-tal utställande företag som representerar allt från förlag, inredning, IT/data, fortbildning, litteratur/läromedel, media/kommunikation, myndigheter, organisationer, etc.

Har du produkter eller tjänster som kan göra skolans verksamhet ännu bättre?
Välkommen att ställa ut på Nordiska Skolledarkongressen 13–14 mars 2018!

Boka din monter här!

Frågor?
Kontakta Valentina Arvidsson
Tel: 031-708 84 12
e-post: va@skolledarkongressen.se

Mässfakta 2016
Antal dagar: 2
Antal utställare: 40
Kongressdeltagare: 1.350