Utställarservice Online

Utställarservice Online (USO) är en tjänst som hjälper er att planera inför ert deltagande på utställningen. Så snart du har bokat utställningsyta får du dina personliga inloggningsuppgifter så att du kan börja använda tjänsten. Ju tidigare ni som utställare lägger in fakta om ert företag och era produkter, desto mer exponering får ni och desto större är sannolikheten för ett framgångsrikt deltagande.

Några exempel på hur Utställarservice Online underlättar för dig:
• Checklista/deadlines
• Beställning av inredning, el, vatten och annan utrustning till montern
• Beställning av lunchkuponger
• Information om utställarförsäkring
• Logotyp och presentationstext av ditt företag i utställarförteckningen
• Boka hotellrum
• Skriva ut utställarkort
• Övriga servicetjänster

till utställarservice online

Använder du egen monterbyggare?
Om du använder egen monterbyggare kan de använda vår tjänst Monterservice som du hittar på www.monterservice.com