1a. Vem ansvarar för våra barn?

  • tisdag / 19 mars / 2024
  • 14:10-14:50

Barn och unga med olika svårigheter eller som far illa på något sätt behöver rätt stöd så tidigt som möjligt. Detta kräver ibland samverkan mellan olika aktörer, som skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst. Vad är förskolans och skolans uppdrag och vad säger skollagen om vilka skyldigheter som åligger förskola och skola. Vilket ansvar har övriga instanser?

Det kan ibland upplevas att mycket stort ansvar läggs på förskola och skola, och enskild lärare/rektor, att hantera komplexa situationer, utan att kompetensen för detta finns i skolan. Vad gör man om man inte räcker till i sin yrkesroll och hur hanterar man den samvetsstress uppstår när man vet att barn far illa?

Medverkande: Jeanette Kennerfalk, rektor förskolan Trollet, Kalmar, Maria Refors Legge, jurist och doktor i offentlig rätt, och Lisa Bengtsell, psykolog.
Samtalsledare: Henrik Hamilton, process- och projektledare, Ifous.