3b. Berättelser som en ingång till svåra samtal

  • onsdag / 20 mars / 2024
  • 11:45-12:30

En osäker omvärld påverkar även barn och unga och kan väcka oro, vare sig det handlar om krig, klimathot, gängskjutningar eller en pressad ekonomisk situation. Hur talar vi med barnen om dessa saker? Författaren och illustratören Stina Wirsén har i flera böcker behandlat svåra och känsliga ämnen. Tillsammans med Hedí Fried skapade hon bilderboken "Historien om Bodri", ett vittnesmål från Förintelsen ur ett barns perspektiv, och i samarbete med Rädda Barnen har hon nu skrivit "Var är Sigges hemma?", en bok om när omsorgen sviktar. Med den här typen av berättelser kan vi hjälpa barn att sätta ord på sina känslor och uttrycka sina behov.

Stina Wirsén och Rädda Barnens psykolog Hanna Weyler Müller berättar om sitt samarbete och varför det är så viktigt att tala om det svåra och smärtsamma.
Samtalsledare: Henrik Hamilton, process- och projektledare, Ifous.

Stina Wirsén medverkar via länk.