Navigera i framtidens lärandelandskap

  • onsdag / 20 mars / 2024
  • 10:45-11:30

När artificiell intelligens vävs in i och omformar vår vardag ställs vi inför en rad frågor om kunskap, lärande och bedömning. Hur påverkar, eller till och med omdefinierar, den snabba utvecklingen inom generativ AI vår syn på kunskap och dess värde? Vad blir relevant att mäta och hur? Vilka utmaningar kring etik och integritet uppstår då teknikutvecklingen banar väg för nya pedagogiska möjligheter? Linda Mannila tar avstamp i dessa frågor då hon utforskar hur skolledare kan navigera, hantera och dra nytta av teknologin i det nya lärandelandskapet.

Linda Mannila är biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet och adjungerad lektor vid Linköpings universitet.