Datastödd skolutveckling – en outnyttjad kraft

Svensk skola är en av de mest digitaliserade i världen och förändringstrycket på skolan är stort. Det ställer höga krav på verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Många skolor kämpar idag med att organisera sin skolutveckling på ett sätt som är forskningsbaserat, praktiknära och som har elevernas lärande i fokus. I det arbetet är datastödd skolutveckling en viktig och ibland outnyttjad kraft. I seminariet Hur vet vi hur det går? delar Maria Abrahamsson, processledningschef på Lin Education, och Malin Frykman, författare och pedagogisk processledare på Lin Education, med sig av konkreta exempel på hur skolledare kan använda datastödd skolutveckling i sitt arbete med att leda lärande.

Det starkaste skälet till att skolledare bör använda datastödd skolutveckling i sitt arbete med att leda lärande, handlar inte det minsta om själva datan. Nej, det handlar om det vetenskapliga och undersökande arbetssätt som byggs in i skolans lärandekultur när verksamheten systematiskt arbetar med datastödd skolutveckling. Arbetssätt som är själva kärnan i ett professionellt, kollegialt lärande!

Datastödd skolutveckling tränar upp vår förmåga att kritiskt och systematiskt undersöka hur effektiva de undervisningsmetoder som används faktiskt är för elevernas lärande. Det i sin tur gör det lättare att ta beslut inom det systematiska kvalitetsarbetet som i så stor utsträckning som möjligt är grundade på fakta och inte magkänsla. Datastödd skolutveckling är en process med stort fokus på analys. Det kan hjälpa oss att söka svar på den viktiga frågan “Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör?”.

Lin Educations sätt att arbeta med datastödd skolutveckling är inspirerat av en nederländsk forskningsmodell som kallas för datateam-metoden och som är flitigt använd i nederländska skolor. Under seminariet får du ta del av deras svenska, konkretiserade modell – en version av den nederländska forskningsmodellen som vuxit fram med hjälp av lärdomar och erfarenheter av att stötta svenska skolor i deras arbete med datastödd skolutveckling. Föreläsarna delar också med sig av praktiska exempel på hur du som skolledare kan komma igång med datastödd skolutveckling genom att använda delar av den data som genereras i din skolas digitala miljöer.

Håll dig uppdaterad om Nordiska Skolledarkongressen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev